N436A, 1 1/2 Hp,1800 Rpm, 145TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH

N436A, 1 1/2 Hp,1800 Rpm, 145TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH

N436A, 1 1/2 Hp,1800 Rpm, 145TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty, 145TTWD6031.

 • Price: $1,202.00
 • Sale Price: $552.91

N430, 1/3 Hp, 1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH,

N430, 1/3 Hp, 1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH,

N430, 1/3 Hp, 1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally Enclosed, C-Face Footless, Washdown Duty, 56T17VD5329

 • Price: $816.00
 • Sale Price: $571.19

N431B, 56T17VD5330, 1/2 Hp, 208-230/460, 3 PH, 56C FR., 1800 Rpm

N431B, 56T17VD5330, 1/2 Hp, 208-230/460, 3 PH, 56C FR., 1800 Rpm

N431, 56T17VD5330, 1/2 Hp, 208-230/460, 3 PH., 56C FR., 1800 Rpm, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty

 • Price: $837.00
 • Sale Price: $585.90

N432, 3/4 Hp, 1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally

N432, 3/4 Hp, 1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally

N432, 3/4 Hp, 1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty, 56T17VD5331.

 • Price: $972.00
 • Sale Price: $427.67

N433B, 56T17WD5330, 1 Hp, 208-230/460, 3 PH, 56C FR., 1800 Rpm

N433B, 56T17WD5330, 1 Hp, 208-230/460, 3 PH, 56C FR., 1800 Rpm

N433, 56T17WD5330, 1 Hp, 208-230/460, 3 PH., 56C FR., 1800 Rpm, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty

 • Price: $1,014.00
 • Sale Price: $466.43

N434B, 143TTWD6527, 1 Hp, 1800 Rpm, 143TC FR, 208-230/460 Vac

N434B, 143TTWD6527, 1 Hp, 1800 Rpm, 143TC FR, 208-230/460 Vac

N434B, 143TTWD6527, 1 Hp, 1800 Rpm, 143TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty.

 • Price: $1,163.00
 • Sale Price: $697.80

N435B, 56T17WD5331, 1 1/2 Hp, 208-230/460,3 PH,56C FR,1800 Rpm

N435B, 56T17WD5331, 1 1/2 Hp, 208-230/460,3 PH,56C FR,1800 Rpm

N435, 56T17WD5331, 1 1/2 Hp, 208-230/460, 3 PH., 56C FR., 1800 Rpm, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty

 • Price: $1,216.00
 • Sale Price: $559.35

N437A, 2 Hp,1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH,

N437A, 2 Hp,1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH,

N437A, 2 Hp,1800 Rpm, 56C FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, Washdown Duty, 056T17WD15332.

 • Price: $1,387.00
 • Sale Price: $638.02

N438B, 2 Hp, 1800 Rpm, 145TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH,

N438B, 2 Hp, 1800 Rpm, 145TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH,

N438B, 2 Hp, 1800 Rpm, 145TC FR, 208-230/460 Vac, 3 PH, Totally Enclosed, C-Face Footless, Stainless Steel, EPAct Motor, 145TTWD6528. 

 • Price: $1,688.00
 • Sale Price: $776.47