U020A, 143TTGN4030, 1 Hp, 575, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC

U020A, 143TTGN4030, 1 Hp, 575, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC

U020, 143TTGN4030, 1 Hp, 575, 3 PH., 143T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $1,005.00
 • Sale Price: $462.29

U021A, 145TTGN4035, 1 1/2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm

U021A, 145TTGN4035, 1 1/2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm

U021, 145TTGN4035, 1 1/2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $1,073.00
 • Sale Price: $493.58

U022A, 145TTGN4040, 2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

U022A, 145TTGN4040, 2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC

U022, 145TTGN4040, 2 Hp, 575, 3 PH., 145T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $1,135.00
 • Sale Price: $522.09

U023A, 182TTGS4030, 3 Hp, 575, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC

U023A, 182TTGS4030, 3 Hp, 575, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC

U023, 182TTGS4030, 3 Hp, 575, 3 PH., 182T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $1,294.00
 • Sale Price: $595.24

U024A, 184TTGS4030, 5 Hp, 575, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC

U024A, 184TTGS4030, 5 Hp, 575, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC

U024, 184TTGS4030, 5 Hp, 575, 3 PH., 184T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $1,419.00
 • Sale Price: $652.73

U025A, 213TTGS4030, 7 1/2 Hp, 575, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm

U025A, 213TTGS4030, 7 1/2 Hp, 575, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm

U025, 213TTGS4030, 7 1/2 Hp, 575, 3 PH., 213T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $1,920.00
 • Sale Price: $883.20

U026B, 215TTGS4030, 10 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC

U026B, 215TTGS4030, 10 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC

U026, 215TTGS4030, 10 Hp, 575, 3 PH., 215T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $2,239.00
 • Sale Price: $1,029.93

U027A, 254TTGN4030, 15 Hp, 575, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC

U027A, 254TTGN4030, 15 Hp, 575, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC

U027, 254TTGN4030, 15 Hp, 575, 3 PH., 254T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $2,729.00
 • Sale Price: $1,255.33

U028A, 256TTGN4030, 20 Hp, 575, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC

U028A, 256TTGN4030, 20 Hp, 575, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC

U028, 256TTGN4030, 20 Hp, 575, 3 PH., 256T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $3,230.00
 • Sale Price: $1,485.80

U029A, 284TTGP4030, 25 Hp, 575, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC

U029A, 284TTGP4030, 25 Hp, 575, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC

U029, 284TTGP4030, 25 Hp, 575, 3 PH., 284T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $4,109.00
 • Sale Price: $1,890.14

U030A, 286TTGP4030, 30 Hp, 575, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC

U030A, 286TTGP4030, 30 Hp, 575, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC

U030, 286TTGP4030, 30 Hp, 575, 3 PH., 286T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $4,764.00
 • Sale Price: $2,191.44

U031A, 324TTGP4030, 40 Hp, 575, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC

U031A, 324TTGP4030, 40 Hp, 575, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC

U031, 324TTGP4030, 40 Hp, 575, 3 PH., 324T FR., 1800 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Explosion Proof, EPAct Efficiency

 • Price: $6,340.00
 • Sale Price: $2,916.39

U032A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

U032A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

U032A, 50 Hp, 1800 Rpm, 326T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty Explosion Proof Motor, 326TTGS16539.

 • Price: $8,177.00
 • Sale Price: $3,761.41

U033A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

U033A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

U033A, 60 Hp, 1800 Rpm, 364T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty Explosion Proof Motor, 364TTGS16537.

 • Price: $12,554.00
 • Sale Price: $5,774.83

U034A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Base

U034A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Base

U034A, 75 Hp, 1800 Rpm, 365T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Base, Hazardous Duty Explosion Proof Motor, 365TTGS16542.

 • Price: $14,571.00
 • Sale Price: $6,702.66

U035A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Bas

U035A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Bas

U035A, 100 Hp, 1800 Rpm, 405T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Base, Hazardous Duty Explosion Proof Motor, 405TTGS16539.

 • Price: $17,972.00
 • Sale Price: $8,267.11

U036A, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC,

U036A, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC,

U036A, 125 Hp, 1800 Rpm, 444T FR, 575 Vac, 3 PH, EPFC, Rigid Base, Hazardous Duty Explosion Proof Motor, 444TTGN16533.

 • Price: $26,378.00
 • Sale Price: $12,133.88

U037A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC

U037A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC

U037A, 150 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty Motor, 445TTGN16544.

 • Price: $27,440.00
 • Sale Price: $12,622.40

U038A, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC,

U038A, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC,

U038A, 200 Hp, 1800 Rpm, 445T FR, 575 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty Motor, 445TTGN16543.

 • Price: $31,108.00
 • Sale Price: $14,309.67