W504, 182THFS19101, 1 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 900 Rpm, TEFC

W504, 182THFS19101, 1 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 900 Rpm, TEFC

W504, 182THFS19101, 1 Hp, 460, 3 PH., 182T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $1,826.00
 • Sale Price: $839.95

W522, 215THFS9101, 3 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 900 Rpm, TEFC

W522, 215THFS9101, 3 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 900 Rpm, TEFC

W522, 215THFS9101, 3 Hp, 460, 3 PH., 215T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $3,033.00
 • Sale Price: $1,395.17

W529, 5 Hp, 900 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W529, 5 Hp, 900 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W529, 5 Hp, 900 Rpm, 254T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 254THFNA9101.

 • Price: $4,186.00
 • Sale Price: $1,841.83

W536, 7 1/2 Hp, 900 Rpm, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W536, 7 1/2 Hp, 900 Rpm, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC,

W536, 7 1/2 Hp, 900 Rpm, 256T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Efficiency Motor, 256THFNA9101.

 • Price: $5,190.00
 • Sale Price: $2,283.60

W543, 10 Hp, 900 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W543, 10 Hp, 900 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W543, 10 Hp, 900 Rpm, 284T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 284THFNA19102.

 • Price: $6,311.00
 • Sale Price: $2,776.83

W550, 286THFNA19101, 15 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 900 Rpm, TEFC

W550, 286THFNA19101, 15 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 900 Rpm, TEFC

W550, 286THFNA19101, 15 Hp, 460, 3 PH., 286T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $7,475.00
 • Sale Price: $3,438.49

W576, 40 Hp, 900 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W576, 40 Hp, 900 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base,

W576, 40 Hp, 900 Rpm, 365T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 365THFS19101.

 • Price: $15,489.00
 • Sale Price: $6,815.15

W583, 404THFS9101, 50 Hp, 460, 3 PH., 404T FR., 900 Rpm, TEFC

W583, 404THFS9101, 50 Hp, 460, 3 PH., 404T FR., 900 Rpm, TEFC

W583, 404THFS9101, 50 Hp, 460, 3 PH., 404T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $16,458.00
 • Sale Price: $7,570.67

W590, 405THFS19101, 60 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 900 Rpm, TEFC

W590, 405THFS19101, 60 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 900 Rpm, TEFC

W590, 405THFS19101, 60 Hp, 460, 3 PH., 405T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $18,466.00
 • Sale Price: $8,494.35

W597, 444THFS9101, 75 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 900 Rpm, TEFC

W597, 444THFS9101, 75 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 900 Rpm, TEFC

W597, 444THFS9101, 75 Hp, 460, 3 PH., 444T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $24,554.00
 • Sale Price: $11,294.83

W603, 100 Hp, 445T FR, 900 Rpm, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W603, 100 Hp, 445T FR, 900 Rpm, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W603, 100 Hp, 445T FR, 900 Rpm, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency, 445THFN9106.

 • Price: $31,865.00
 • Sale Price: $14,020.59

W609, 125 Hp, 900 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W609, 125 Hp, 900 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base

W609, 125 Hp, 900 Rpm, 445T FR, 460 Vac, 3 PH, TEFC, Rigid Base, Severe Duty XRI IEEE-841 Motor, 445THFN9102

 • Price: $32,728.00
 • Sale Price: $14,400.31

W615, 449THFS9101, 150 Hp, 460, 3 PH., L447/9T FR, 900 Rpm,TEFC

W615, 449THFS9101, 150 Hp, 460, 3 PH., L447/9T FR, 900 Rpm,TEFC

W615, 449THFS9101, 150 Hp, 460, 3 PH., L447/9T FR., 900 Rpm, TEFC, Rigid Base, Hazardous Duty, Severe Duty, XRI IEEE-841 Efficiency

 • Price: $39,306.00
 • Sale Price: $18,080.75